Đại hội lần thứ XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình: Tiếp tục đổi mới vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ XV ngày 3.5.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ XV ngày 3.5.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ XV ngày 3.5.
Lên top