Đà Lạt: Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ Lâm Đồng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: H.Thắm)
Lãnh đạo LĐLĐ Lâm Đồng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: H.Thắm)
Lãnh đạo LĐLĐ Lâm Đồng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: H.Thắm)
Lên top