Công đoàn chi hơn 1.222 tỉ đồng hỗ trợ trên 1 triệu lượt đoàn viên, NLĐ

Cán bộ Công đoàn TP.Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: CĐHN
Cán bộ Công đoàn TP.Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: CĐHN
Cán bộ Công đoàn TP.Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: CĐHN
Lên top