“Tổ an toàn COVID-19” - Công đoàn sát cánh cùng doanh nghiệp

“Tổ an toàn COVID-19” tại Công ty TNHH Newone Vina, KCN tỉnh Thái Nguyên tham gia đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe cho người lao động. Ảnh: CĐCC
“Tổ an toàn COVID-19” tại Công ty TNHH Newone Vina, KCN tỉnh Thái Nguyên tham gia đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe cho người lao động. Ảnh: CĐCC
“Tổ an toàn COVID-19” tại Công ty TNHH Newone Vina, KCN tỉnh Thái Nguyên tham gia đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Lên top