Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CÔNG TY TNHH SAMBO (KHÁNH HÒA):

Chưa trả lương, thưởng tết cho 196 lao động