CĐ Xây dựng Việt Nam: 97,9% số doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể

Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Xây dựng (CĐXD) Việt Nam. Ảnh: xaydung.gov.vn
Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Xây dựng (CĐXD) Việt Nam. Ảnh: xaydung.gov.vn
Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Xây dựng (CĐXD) Việt Nam. Ảnh: xaydung.gov.vn
Lên top