CÔNG NHÂN CTY CP DỆT 19-5 HÀ NỘI:

Bức xúc vì không được vào nhà máy làm việc

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May Hà Nội - làm việc với công nhân Cty CP Dệt 19-5 Hà Nội trưa ngày 12.10. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch CĐ Dệt May Hà Nội - làm việc với công nhân Cty CP Dệt 19-5 Hà Nội trưa ngày 12.10. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG