BHXH Hà Nội làm việc với 10 doanh nghiệp nợ hơn 22,4 tỉ đồng

Cty TNHH May mặc XK VIT Garment - một trong những DN nợ BHXH trên 6 tháng. Ảnh: Website Cty
Cty TNHH May mặc XK VIT Garment - một trong những DN nợ BHXH trên 6 tháng. Ảnh: Website Cty
Cty TNHH May mặc XK VIT Garment - một trong những DN nợ BHXH trên 6 tháng. Ảnh: Website Cty
Lên top