300 sáng kiến làm lợi hơn 50 tỉ đồng cho ngành Hàng hải

Các cấp lãnh đạo trao bằng khen cho các điển hình tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Ảnh: H.A
Các cấp lãnh đạo trao bằng khen cho các điển hình tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Ảnh: H.A
Các cấp lãnh đạo trao bằng khen cho các điển hình tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Ảnh: H.A
Lên top