BTV CĐ TCty Hàng hải VN: Tập trung chăm lo Tết cho NLĐ

Ông Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguồn CĐ TCty Hàng hải VN
Ông Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguồn CĐ TCty Hàng hải VN
Ông Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN chủ trì hội nghị. Ảnh: Nguồn CĐ TCty Hàng hải VN
Lên top