Ủy ban Quốc phòng và An ninh ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia thúc đẩy quan hệ hữu nghị