Thanh tra Chính phủ đã quá hạn 21 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: N.Bắc)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: N.Bắc)