Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Ảnh: chinhphu.vn
Ảnh: chinhphu.vn