Phạm Công Danh gây thất thoát bằng 300 năm miễn thuế đất nông nghiệp cho dân

Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội (Ảnh: Q.H)
Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội (Ảnh: Q.H)