Doanh nghiệp èo uột nhưng hồ sơ để đấu giá thì hoành tráng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)