Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dân sợ bị trù dập nên không dám tố cáo người kê khai tài sản không trung thực

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội (Ảnh: Q.H)
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội (Ảnh: Q.H)