Công dân khiếu kiện đấm vào mặt Phó vụ trưởng, Ban Nội chính T.Ư

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Q.H)
Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Q.H)