Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc- ông Trương Đức Giang dự khán tại Quốc hội Việt Nam

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: Q.H)
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: Q.H)