Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói về việc lập quỹ bồi thường oan sai

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: T.Phú)
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: T.Phú)