Cần phải làm rõ đằng sau việc bổ nhiệm, thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh là gì?

Ông Vũ Mão (Ảnh: N.Thành)
Ông Vũ Mão (Ảnh: N.Thành)