Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Anh em cán bộ tiếp dân ngồi đây phải chai mặt vì bị chửi”

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Võ Trọng Việt (Ảnh: Q.H)
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Võ Trọng Việt (Ảnh: Q.H)