Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn

Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam phát biểu khai mạc buổi tập huấn. Ảnh: L.H
Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam phát biểu khai mạc buổi tập huấn. Ảnh: L.H
Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam phát biểu khai mạc buổi tập huấn. Ảnh: L.H
Lên top