CĐ ngành Công Thương Quảng Trị: Công bố quyết định thành lập CĐCS

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo địa phương thăm nơi làm việc của công nhân Cty CP may xuất nhập khẩu Tân Định. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo địa phương thăm nơi làm việc của công nhân Cty CP may xuất nhập khẩu Tân Định. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo địa phương thăm nơi làm việc của công nhân Cty CP may xuất nhập khẩu Tân Định. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top