Để điện gió mạnh lên... như... gió

Điện gió. Ảnh: VietTimes.
Điện gió. Ảnh: VietTimes.
Điện gió. Ảnh: VietTimes.