Tuyển futsal Việt Nam thu hoạch được gì sau kỳ World Cup thành công?

Tuyển futsal Việt Nam đã để lại rất nhiều ấn tượng tại FIFA futsal World Cup 2021. Ảnh: AFC.
Tuyển futsal Việt Nam đã để lại rất nhiều ấn tượng tại FIFA futsal World Cup 2021. Ảnh: AFC.
Tuyển futsal Việt Nam đã để lại rất nhiều ấn tượng tại FIFA futsal World Cup 2021. Ảnh: AFC.
Lên top