Không nói suông, nhiều doanh nghiệp làm công văn hứa thưởng U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ được thưởng lớn nếu giành vé bán kết. Ảnh: D.P
U23 Việt Nam sẽ được thưởng lớn nếu giành vé bán kết. Ảnh: D.P
U23 Việt Nam sẽ được thưởng lớn nếu giành vé bán kết. Ảnh: D.P
Lên top