Huấn luyện viên Polking chia tay TPHCM để trở lại Thái Lan?

Theo tiết lộ từ người trợ lý thân cận của mình, huấn luyện viên Polking đã chia tay TPHCM để trở lại Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Theo tiết lộ từ người trợ lý thân cận của mình, huấn luyện viên Polking đã chia tay TPHCM để trở lại Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Theo tiết lộ từ người trợ lý thân cận của mình, huấn luyện viên Polking đã chia tay TPHCM để trở lại Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top