Đòi VPF hỗ trợ chi phí và cái lý của các đội bóng V.League

CLB Thanh Hóa và các đội bóng khác ở V.League mỗi mùa bóng đều phải ký quỹ 500 triệu đồng/đội cho VPF. Ảnh: VPF.
CLB Thanh Hóa và các đội bóng khác ở V.League mỗi mùa bóng đều phải ký quỹ 500 triệu đồng/đội cho VPF. Ảnh: VPF.
CLB Thanh Hóa và các đội bóng khác ở V.League mỗi mùa bóng đều phải ký quỹ 500 triệu đồng/đội cho VPF. Ảnh: VPF.
Lên top