Sau 15 năm, bán kết Champions League không có Ronaldo và Messi

Sau 15 năm, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng vắng mặt ở bán kết Champions League. Ảnh: FOXSports
Sau 15 năm, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng vắng mặt ở bán kết Champions League. Ảnh: FOXSports
Sau 15 năm, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng vắng mặt ở bán kết Champions League. Ảnh: FOXSports
Lên top