Khó khăn tài chính, Juventus “chào” bán Ronaldo cho cả Barca

Mức lương của Cristiano Ronaldo đang trở thành gánh nặng với Juventus. Ảnh: Getty Images
Mức lương của Cristiano Ronaldo đang trở thành gánh nặng với Juventus. Ảnh: Getty Images
Mức lương của Cristiano Ronaldo đang trở thành gánh nặng với Juventus. Ảnh: Getty Images
Lên top