Salah, nếu muốn, đã có thể rời Liverpool mà không bị ai chê trách

Lên top