Giang Tô FC giải thể: Inter Milan lo lắng, Viettel mừng rỡ

Lên top