Bruno Fernandes lập công chuộc tội, Man United thắng hú vía Brighton

Lên top