Bài toán khó giải nhất với Tottenham chính là Harry Kane

Kane đang đánh mất chính mình. Ảnh: AFP.
Kane đang đánh mất chính mình. Ảnh: AFP.
Kane đang đánh mất chính mình. Ảnh: AFP.
Lên top