Tottenham đã sai lầm khi giữ Harry Kane ở lại?

Harry Kane đang gây thất vọng lớn, thậm chí lối chơi của anh còn không ăn khớp với chính Tottenham hiện tại. Ảnh: Premier League
Harry Kane đang gây thất vọng lớn, thậm chí lối chơi của anh còn không ăn khớp với chính Tottenham hiện tại. Ảnh: Premier League
Harry Kane đang gây thất vọng lớn, thậm chí lối chơi của anh còn không ăn khớp với chính Tottenham hiện tại. Ảnh: Premier League
Lên top