2 năm thay đổi sa bàn tuyển Ukraine để Shevchenko tự tin đánh bại tuyển Anh

Ukraine vẫn tự tin khi còn đó Shevchenko. Ảnh: AFP.
Ukraine vẫn tự tin khi còn đó Shevchenko. Ảnh: AFP.
Ukraine vẫn tự tin khi còn đó Shevchenko. Ảnh: AFP.
Lên top