Cái Tết đầu tiên

Ấm áp tết Việt (ảnh minh họa, nguồn internet).
Ấm áp tết Việt (ảnh minh họa, nguồn internet).