Tài sản Khu đô thị Tân Phú bị điều tra vẫn thế chấp vay được vốn tại OCB

Dự án Khu đô thị TM DV Tân Phú  là tài sản đang bị điều tra nhưng vẫn được Kim Oanh đem đi huy động vốn. Ảnh: Quang Duy
Dự án Khu đô thị TM DV Tân Phú là tài sản đang bị điều tra nhưng vẫn được Kim Oanh đem đi huy động vốn. Ảnh: Quang Duy
Dự án Khu đô thị TM DV Tân Phú là tài sản đang bị điều tra nhưng vẫn được Kim Oanh đem đi huy động vốn. Ảnh: Quang Duy
Lên top