Quảng Ninh sẽ có khu đô thị sinh thái biển 10 tỉ USD

Khu nuôi trồng thủy sản ở phường Đại Yên, TP.Hạ Long nằm trong dự án Khu phức hợp Hạ Long Xanh 10 tỉ USD. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu nuôi trồng thủy sản ở phường Đại Yên, TP.Hạ Long nằm trong dự án Khu phức hợp Hạ Long Xanh 10 tỉ USD. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu nuôi trồng thủy sản ở phường Đại Yên, TP.Hạ Long nằm trong dự án Khu phức hợp Hạ Long Xanh 10 tỉ USD. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top