Ồ ạt xóa sổ rừng ngập mặn, xây dựng trái phép

Nhiều diện tích rừng bần ở Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị xóa sổ để xây nhà trái phép. Ảnh: PV
Nhiều diện tích rừng bần ở Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị xóa sổ để xây nhà trái phép. Ảnh: PV
Nhiều diện tích rừng bần ở Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị xóa sổ để xây nhà trái phép. Ảnh: PV
Lên top