Ngang nhiên buôn bán đất rừng

Ngang nhiên treo biển quảng cáo rao bán đất rừng ở Đắk Nông. Ảnh: P.T
Ngang nhiên treo biển quảng cáo rao bán đất rừng ở Đắk Nông. Ảnh: P.T
Ngang nhiên treo biển quảng cáo rao bán đất rừng ở Đắk Nông. Ảnh: P.T
Lên top