TPHCM thu ngân sách 230.821 tỉ đồng 7 tháng đầu năm 2021

TPHCM vẫn thu ngân sách khả quan bất chấp dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
TPHCM vẫn thu ngân sách khả quan bất chấp dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
TPHCM vẫn thu ngân sách khả quan bất chấp dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
Lên top