Không chạy show, MC Quyền Linh làm gì trong biệt thự 21 tỉ đồng?

Quyền Linh và gia đình đang sống trong biệt thự 21 tỉ đồng. Ảnh: Đắc Long
Quyền Linh và gia đình đang sống trong biệt thự 21 tỉ đồng. Ảnh: Đắc Long
Quyền Linh và gia đình đang sống trong biệt thự 21 tỉ đồng. Ảnh: Đắc Long
Lên top