MC Quyền Linh và thói quen đi dép tổ ong lái xế hộp Mercedes 6 tỉ đồng

Xế hộp 6 tỉ của MC Quyền Linh. Ảnh: NSCC
Xế hộp 6 tỉ của MC Quyền Linh. Ảnh: NSCC
Xế hộp 6 tỉ của MC Quyền Linh. Ảnh: NSCC
Lên top