Khai trương nhà mẫu The K – Park: Tỉ mỉ, tinh tế từng chi tiết