Hàng nghìn mét vuông đất công ở TPHCM bị bỏ hoang

Khu đất bỏ hoang của CTCP Sinco
Khu đất bỏ hoang của CTCP Sinco