Thanh Hóa:

Xưởng tái chế dầu hoạt động trái phép, người dân kêu trời vì ô nhiễm