Xe “tử thần” băm nát đường về thôn, bản

Ổ trâu, ổ voi, xuất hiện dày đặc, nhiều chỗ ăn sâu tới 20-30cm. Ảnh: Xuân Quỳnh.
Ổ trâu, ổ voi, xuất hiện dày đặc, nhiều chỗ ăn sâu tới 20-30cm. Ảnh: Xuân Quỳnh.
Ổ trâu, ổ voi, xuất hiện dày đặc, nhiều chỗ ăn sâu tới 20-30cm. Ảnh: Xuân Quỳnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM