Đà Nẵng: Người dân rào đường, phản đối xe tải chở đất đá gây ô nhiễm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM