Vung tiền đốt vàng mã, dè sẻn mua sách truyện cho trẻ em

Đốt vàng mã đang trở thành vấn đề gây nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội.
Đốt vàng mã đang trở thành vấn đề gây nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội.
Đốt vàng mã đang trở thành vấn đề gây nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội.